Στοιχεία έκδοσης

Πάροχος υπηρεσίας:

ambouria - Hartmut Schwenke
Vor der Furth 2,
21401 Lüneburg
Tel.: +49 (0)176 4816 6840
info(at)ambouria.com

VAT-No: DE263173517

Υπεύθυνος για την τεχνική υλοποίηση και το περιεχόμενο:

Hartmut Schwenke

Πιστώσεις εικόνες:

Όλες οι εικόνες στην ιστοσέλιδα, εκτός από αυτές αναφερομένες παρακάτω :
©Hartmut Schwenke

Front facing truck: GDJ
Cloudberry jam: glitch
Little Storefront: finchweb
Lemon tree: stilg4r
Eco friendly sticker: vectorportal
Frech parcel post: BenBois
Freske Knossos: @istockphotos.com/Radist


Πληροφορίες για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών σύμφωνα με Άρθρο 14 Παραγρ. 1 ODR-VO: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Δεν είμαι υποχρεωμένος να πάρω μέρος σε μια διαδικασία διευθέτησης διαφορών ένος οργάνου διευθέτησης διαφορών και δεν είμαι διατεθειμένος να το κάνω.

Webdesign, PHP:

proweb

Αποκλεισμός ευθήνης:

Εξετάζω συνδεδεσμένες ιστοσελίδες μόνο τη χρονική στιγμή την οποία ο σύνδεσμος είναι εγκατεστημένος. Οποιαδήποτε μεταβολή συμβεί σε μεταγενέστερη χρονική στιγμή είναι ευθύνη των εκδοτών αυτών των ιστοσελίδων.

©2014-23 Hartmut Schwenke
Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Χωρίς εγγύηση για την ορθότητα των στοιχείων. Η μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή, περαιτέρω χρήση ή αλλαγή της ιστοσελίδας ambouria.com δεν επιτρέπεται.